1. Utbildning/erfarenhet

Mäts genom: utbildningens längd, yrkeserfarenhet, upplärning, fortbildning

 

Arbetet kräver grundskola. Mindre än 6 månaders yrkeserfarenhet. Inga krav på vidareutbildning.

Arbetet kräver gymnasieutbildning. Mindre än 2 års yrkeserfarenhet. Måttliga krav på vidareutbildning.

Arbetet kräver högst 2 års högskola eller motsvarande. 2-5 års yrkeserfarenhet. Medelstora krav på fortbildning.

Arbetet kräver 2 -5 års högskola eller motsvarande. Bred yrkeserfarenhet. Stora krav på fortbildning.

Arbetet kräver högskola mer än 5 år. En bred och djup yrkeserfarenhet på 8 år eller längre. Mycket stora krav på fortbildning